NTL NRK
AVTALER

Avtaler / skjema

Hovedavtalen LO Stat/Spekter
med tilpasning til NRK

Overenskomsten (tariffavtalen)

Reiseregning/utgiftsrefusjon NTL NRK

Særvedtekter for
NTL NRK