NTL NRK
MEDLEMSFORDELER

Medlemsfordeler

Gode grunner til å være medlem av NTL NRK:

NTL NRK organiserer folk fra alle typer stillinger i NRK. NRKs produksjon er teamarbeid.  Vi mener dette bør gjenspeiles i lønnssystemer og personalpolitikk.


NTL NRK kjemper for lik lønn for likt arbeid, noe som er rettferdig. Vi er for at utdanning, ansiennitet og ansvar påvirker hvordan hver enkelt avlønnes, men om du gjør samme jobb som en kollega og har omtrent samme utdanning og ansiennitet, da skal dere ha samme lønn.


NTL NRK er en garantist for at arbeidet med likestilling og mangfold fortsetter og videreutvikles i NRK.

NTL NRK kjemper for å beholde og utvide de ansattes kollektive rettigheter.


NTL NRK arbeider konstruktivt med NRK for å få til gode løsninger. Når vi ikke blir enige med NRK tar vi ansvar og går i konflikt hvis vi må. Vi er ikke gratispassasjerer.


NTL NRK jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet i NRK.


NTL NRK har dyktige tillitsvalgte som stiller opp for medlemmene.

NTL NRK er en partipolitisk nøytral organisasjon, men likevel en faglig og samfunnspolitisk engasjert forening.

NTL NRK er en avdeling i NTL (50 000 medlemmer), som igjen er en del av LO, med en million medlemmer. Dette gir oss styrke.

Gjennom NTL og LO har vi tilgang til landets beste arbeidsrettsjurister.


NTL NRK har en lav medlemskontingent. 1,1 % av brutto lønn.


Medlemmer i NTL og LO har et enestående tilbud av GRATIS KURS.

NTL-medlemmer kan få LÅN til svært gode betingelser.

FORSIKRING.  Medlemmer i NTL og LO har en av markedets beste og rimeligste innboforsikringer og svært gode tilbud på andre forsikringer. Dessuten gode medlemsfordeler i LO favør.