NTL NRK
Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2022


NTL NRK har ikke blitt enige med NRK om en ny overenskomst.


Bakgrunn - dårligere tilbud enn andre

Hovedårsaken til at vi ikke har blitt enige er at vi har fått et lavere økonomisk tilbud i kroner enn de andre foreningene i NRK. 


Vi krever lik lønn for likt arbeid. Det betyr at medlemmer i NTL NRK må få de samme tilleggene i kroner som medarbeidere i andre foreninger som gjør den samme jobben når forholdene ellers er like. I tillegg har vi noen viktige tekstkrav som vi ønsker å få inn i overenskomsten. NRK har ikke kommet oss i møte på noen av disse. 


Hva koster det?

Å innfri våre krav koster etter våre beregninger under 1,5 millioner for NRK. Det er mindre enn hele lønnsøkningen som den nye kringkastingssjefen fikk da hun rykket opp i vår. 


NRK har spart mye på effektivisering de siste årene. I tillegg har redusert reiseaktivitet under pandemien gitt NRK et solid handlingsrom. Noe av dette bruker NRK på lønnstillegg til sine høytlønte. Vi mener at det er på tide at dette også kommer «vanlige» medarbeiderne til gode. Vi er for å utjevne forskjeller, ikke øke dem.NRK gir ulike lønnstillegg til ulike foreninger

Med dette signaliserer NRK at noen medarbeidere er mer verdt enn andre, uten annen begrunnelse enn fagforeningtilhørighet. Vi mener dette  minsker lagfølelsen i bedriften, og det kan på sikt svekke NRKs posisjon i mediemarkedet.

Våre hjerter banker for NRK
Journalistikk og programproduksjon er lagarbeid. Ingen blir gode uten gode kolleger.

For å lykkes i en knallhard konkurranse trenger NRK medarbeidere som står sammen. NRKs ledelse sier selv at de ønsker at bedriften skal være en attraktiv arbeidsplass. Det ønsker vi også. Men diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av medlemskap i fagforening bidrar ikke til dette. 

Det vil etterhvert bli sendt ut informasjon til medlemmene om mekling hos riksmekleren og forberedelser til eventuell streik. Mekling hos riksmekleren er 29-30 juni.

Oppdatert 8. juni 2022


Er det noe du lurer på? Spør her. Vi svarer alle så fort vi kan.