NTL NRK
ENIGHET

ENIGHET I LØNNSOPPGJØRET


NTL NRK fikk gjennomslag for de viktigste kravene i meklingen


LO Stat og Spekter ble enige i lønnsoppgjøret for NTL og Creo i NRK.

 

- Våre medlemmer har fått samme lønnsøkning som resten av NRK, dermed er hovedkravet vårt innfridd og streik unngått, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

 

- Vi krevde det samme i kroner og øre som alle andre i NRK.  Vi er glade for at vi fikk gjennomslag for dette og at vi dermed unngikk streik, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

 

- I tillegg til det økonomiske tilleggene har vi i meklingen fått viktige krav innfridd i vår overenskomst som styrker retten til heltidsstilling. Vi har også fått gjennomslag for en helt ny paragraf som forplikter NRK til å ivareta likestilling, mangfold og livsfasebehov, sier Trine Steen, leder i NTL NRK.


Nøkkeltall: 

A. Det gis et generelt tillegg på 21 700 kroner pr. år til alle medlemmer utenfor journalistgruppen inkludert lønnstillegget som følger av protokoll av 6. april 2022 mellom Spekter og LO Stat. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2022

B. Det settes av 2 650 kroner pr. medlem utenfor journalistgruppen til et tillegg med virkning fra april 2022

C. Det gis et generelt tillegg på 24 730 kroner pr. år til alle medlemmer tilhørende 

journalistgruppen inkludert lønnstillegget som følger av protokoll av 6. april 2022 mellom Spekter og LO Stat. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2022. 


D. Det settes av 800 kroner pr. medlem tilhørende journalistgruppen til en pott med virkning fra 1. september 2022.


Les protokollen her

Det har vært en lang vei fra vi begynte forberedelsene i vinter.


Vi i forhandlingsutvalget takke våre dyktige helpere i NTL og LOStat.
Men først og fremt takker vi medlemmene i NTL NRK for massiv støtte underveis i dette lønnsoppgjøret. Uten dere og samholdet dere har vist hadde vi ikke klart det.

Tusen takk. 


Hilsen forhandlingsutvalget.
Trine, Are, Bjørn Frode, Kai, Hans-Olav og Elin. 

Er det noe du lurer på? Spør her. Vi svarer alle så fort vi kan.