NTL NRK
SVADA


"Uten en verdensledende arbeidsprosess konkretiseres beredskapsstrategien innenfor rammen av allmennkringkasteroppdraget. Under forutsetning av en fremoverlent arbeidsflyt for lydmedier utvikles podcastutviklingen avhengig av blant annet arbeidsmiljøet." *


Mange har lest dokumenter og rapporter fra diverse strategi- og utviklingsprosjekter.  Flere har påpekt til NTL NRK at slike rapporter ofte inneholder setninger som kan være vanskelige å forstå. Det brukes åpenbart en del tid på å skrive slike setninger og rapporter i vår bedrift.

MEDIESVADAGENERATOREN gjør det enklere å skrive setninger som er vanskelige å forstå. Trenger man en setning i en rapport er det bare å trykke på knappen og dermed er problemet løst. Trenger man en setning til, trykker man bare en gang til. Enkelt, ikke sant?😉

NRK kan trolig spare ressurser med denne generatoren. Hvis dette skulle skje vil NTL NRK som kompensasjon kreve at eventuelle overtallige skal tilbys annet meningsfylt arbeid i bedriften.

NTL NRK og Språkrådet har samarbeidet om MEDIESVADAGENERATOREN

Hva er svada?

Slanguttrykk.com definerer svada som:
Tullprat, svulstige men intetsigende strofer for kanskje å virke litt viktig men uten særlig mye substans.


* For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at sitatet over er laget av mediesvadageneratoren.