NTL NRK
FAQ

Ofte stilte spørsmål

Sluttpakke


NRK har tilbudt alle ansatte å søke om sluttpakke. Du finner mye informasjon om ordningen på PortalenUnder her får du svar på det som våre medlemmer spør oss om:

Generelt anbefaler vi å søke råd hos din tilitsvalgte hvis du er usikker på noe. Ikke skriv under på en avtale som du ikke er 100 % klar over konsekvensene av.

Hvem kan søke om sluttpakke?
Alle fast ansatte kan søke. Ingen har krav på å få innvilget søknaden.  

Hvem bør ikke søke om sluttpakke?
Alle over 55 år bør være forsiktig med å søke sluttpakke. Særlig kritisk er dette for de som er mellom 55 og 62, pga regler for opptjening av AFP. Alle som søker bør

tenke seg godt om og undersøke konsekvenser for egen økonomi, fremtidig pensjon, muligheter for ny jobb etc. før man søker.


Kan jeg søke om sluttpakke nå med senere virkningsdato?

NRK bestemmer tidspunktet for når avgangsvederlag starter. De ønsker å få til avgangene så tidlig som mulig for å få mest mulig effekt for året. Noen ganger kan det være gode grunner for å la folk vente litt, f.eks at man jobber i et prosjekt som skal bli ferdig og det ikke er mulig å finne en erstatter. Dette avgjøres av NRK.


Hvis dette er en aktuell situasjon for deg, kan man kontakte hrsenter@nrk.no for en fortrolig og uforpliktende samtale. NRK har satt opp et tilbud om dette for alle som vurderer avgangsvederlag.

Kan jeg ombestemme meg og si nei til sluttpakke etter at den er innvilget?

Det inngås alltid en avtale om avgangsvederlag som signeres av arbeidsgiver og arbeidstaker som bekrefter at man har forstått og er enige om avtalens innhold. Teknisk sett kan man nok trekke søknaden etter at den er sendt, men det er best for alle parter at søknaden er reell.

Får alle som får sluttpakke den samme avtalen?
Nei. Hvor lenge man får "etterlønn" avhenger av alder og ansinnitet. Alle avtaler behandles individuelt.  Det kan være mulig å forhandle om sluttidspunkt og individuelle tilpasninger. Kontakt din tillitsvalgte hvis du er usikker.

Medlemskap


Vi får noen henvendelser om hjelp og om medlemskap i NTL NRK.

Jeg har ikke rukket å organisere meg ennå, men jeg har nå fått beskjed om at min avdeling skal nedbemanne. Kan dere hjelpe meg?
Våre medlemmer betaler for retten til hjelp av NTL og LO gjennom kontingenten. De som ikke er medlem av NTL NRK må klare seg på andre måter.

Kan jeg melde meg inn nå?
Ja. Alle som har et ansettelsesforhold i NRK kan bli medlem og nyte godt av våre medlemsfordeler. Medlemskapet gjelder fra den dagen du sender inn skjemaet, forutsatt at medlemskapet blir godkjent.

OBS:  Du bør ikke vente med innmelding til du får beskjed om nedbemanning eller oppsigelse. Dersom en arbeidstaker tegner medlemskap hos oss etter at saken til vedkommende har startet, f.eks. en oppsigelsessak, vil de ofte ikke få juridisk hjelp hos oss. Det vil likevel alltid bli gjort en skjønnsmessig/helhetlig vurdering i slike tilfeller. I prinsippet kan en ikke forvente å få hjelp etter at skaden har skjedd.

Medlemskap er som en brannforsikring. Du må tegne forsikringen FØR det brenner.  


 Flere spørsmål? Spør her: