NTL NRK
FAQ

Ofte stilte spørsmål

Sluttpakke


NRK åpner av og til for at ansatte kan søke om sluttpakke. Du finner mye informasjon om dette på PortalenUnder her får du svar på det som våre medlemmer spør oss om:

Generelt anbefaler vi å søke råd hos din tilitsvalgte hvis du er usikker på noe. Ikke skriv under på en avtale som du ikke er 100 % klar over konsekvensene av.

Hvem bør ikke søke om sluttpakke?
Alle over 55 år bør være forsiktig med å søke sluttpakke. Særlig kritisk er dette for de som er mellom 55 og 62, pga regler for opptjening av AFP. Alle som søker bør tenke seg godt om og undersøke konsekvenser for egen økonomi, fremtidig pensjon, muligheter for ny jobb etc. før man søker.


Kan man søke om sluttpakke med senere virkningsdato?

NRK bestemmer tidspunktet for når avgangsvederlag starter. De ønsker å få til avgangene så tidlig som mulig for å få mest mulig effekt for året. Noen ganger kan det være gode grunner for å la folk vente litt, f.eks at man jobber i et prosjekt som skal bli ferdig og det ikke er mulig å finne en erstatter. Dette avgjøres av NRK.


Hvis sluttpakke er aktuelt for deg, kan man kontakte hrsenter@nrk.no for en fortrolig og uforpliktende samtale.

Kan jeg ombestemme meg og si nei til sluttpakke etter at den er innvilget?

Det inngås alltid en avtale om avgangsvederlag som signeres av arbeidsgiver og arbeidstaker som bekrefter at man har forstått og er enige om avtalens innhold. Teknisk sett kan man nok trekke søknaden etter at den er sendt, men det er best for alle parter at søknaden er reell.

Får alle som får sluttpakke den samme avtalen?
Nei. Hvor lenge man får "etterlønn" avhenger av alder og ansinnitet. Alle avtaler behandles individuelt.  Det kan være mulig å forhandle om sluttidspunkt og individuelle tilpasninger. Kontakt din tillitsvalgte hvis du er usikker.

Medlemskap


Vi får mange henvendelser om innmelding og medlemskap i NTL NRK.

Jeg har ikke rukket å organisere meg ennå, men jeg har nå fått beskjed om at min avdeling skal nedbemanne. Kan dere hjelpe meg?
Våre medlemmer betaler for retten til hjelp av NTL og LO gjennom kontingenten. De som ikke er medlem av NTL NRK må klare seg på andre måter.

Når kan jeg melde meg inn?
Alle som har et ansettelsesforhold i NRK kan bli medlem når som helst og nyte godt av våre medlemsfordeler. Medlemskapet gjelder fra den dagen du sender inn skjemaet, forutsatt at medlemskapet blir godkjent.

OBS:  Du bør ikke vente med innmelding til du får beskjed om eventuell nedbemanning eller oppsigelse. Dersom en arbeidstaker tegner medlemskap hos oss etter at saken til vedkommende har startet, f.eks. en oppsigelsessak, vil de ofte ikke få juridisk hjelp hos oss. Det vil likevel alltid bli gjort en skjønnsmessig/helhetlig vurdering i slike tilfeller. I prinsippet kan en ikke forvente å få hjelp etter at skaden har skjedd.

Medlemskap er som en brannforsikring. Du må tegne forsikringen FØR det brenner.  

Medlemskap og reiseforsikring.

Jeg tenker jeg skal melde meg inn i NTL, men er ikke helt sikker på om jeg skal gå for reiseforsikringen. Kan jeg når som helst legge den til eller si den opp?

Du kan reservere deg mht reiseforsikring hvis du ønsker det. Du kan også legge den til senere.

Her kan du lese mer om LO Favør reiseforsikring i NTL.
Pensjonistmedlemskap

Jeg går snart av med pensjon. Kan jeg fortsatt beholde mitt medlemskap i NTL og alle mine forsikringsavtaler?


Når du blir pensjonist betaler du ingen medlemskontingent, kun forsikringspremier. Medlemmer som får pensjoniststatus fra og med 1.1.2024 kan beholde LOfavør innboforsikring på samme vilkår som yrkesaktive medlemmer (men faktureres årlig - kr. 1092 per år). For medlemmer som var pensjonister før 31.12.2023 betaler forbundet forsikringen fram til LOs gratis forsikringstilbud til medlemmer som er 75 år eller eldre trer i kraft. Det er en forutsetning at medlemmet har vært medlem i NTL og betalt forsikringen i 10 år sammenhengende som yrkesaktiv og/eller pensjonist.

Her finner mer info om pensjonistmedlemskap


 Flere spørsmål? Spør her: