NTL NRK
TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte i NTL  NRK

NTL NRK har dyktige tillitsvalgte over hele landet som er klare til å hjelpe medlemmene.


NTL NRKs hovedstyre

Hovedstyret i NTL NRK ble valgt 30.oktober 2020. De er valgt for perioden 1.1.2021 - 30.6.2022.

Trine er leder av NTL NRK på heltid. Hun er medieingeniør og har vært mellomleder og flerkamerafotograf. Trine var hovedverneombud i NRK fra 2006-2012.

Trine Steen,
leder

Elin er journalist og programleder i NRK Innlandet. Hun er ansattrepresentant i NRKs styre i tillegg til vervet som studieleder i NTL NRK


Elin Fossum, studieleder

Åse Gøystdal er produksjonsleder i NRK. Hun er verveansvarlig i NTL NRK.

Åse Gøystdal, styremedlem

Are er mediearkivar i NRK Arkiv med ansvar for NRKs samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Han er vara for Elin Fossum i NRKs styre. Sitter også i NTLs landsstyre-

Are Bøhm, styremedlem

Lili Andersen. Hen er overingeniør.

Lili Andersen,
2. varamedlem

Bjørn Frode er nestleder og heltidstillitsvalgt. I NRK er han avdelingingeniør i Teknologidivisjonen

Bjørn Frode
Hågensen
, nestleder

Kai er videojournalist og reporter i NRK Sørlandet. I NTL NRK jobber han mest med distriktskontorene.
Kai Stokkeland, DK-sekretær

Heidi er medlem av kursgruppa på NRK Tyholt som arrangerer årlige kurs på Røros. Hun jobber til daglig som førstekonsulent.

Heidi Johansen Hellebust, styremedlem

Anja er til daglig produksjonsleder i NRK Troms. Hun er lokal tillitsvalgt samme sted.
Anja Evensdatter Rasmussen, styremedlem

Henrik Seip er avdelingsingeniør og jobber blant annet med utvikling av produksjonssystemer.Henrik Seip, 3. varamedlem

Birgitte er sekretær for NTL NRK. Hun jobber til daglig som producer på Marienlyst.

Birgitte Wold Ingebretsen,
org. sekretær

Per Arne er hovedkasserer i NTL NRK og har vært i hovedstyret i mange år. Han jobber som medieingeniør i Musikkteknikk i Lydgruppa på Marienlyst.

Per Arne Flø, kasserer

Bengt Roger er tillitsvalgt for NTL NRK i Sápmi.

Han bor i Karasjok og er journalist med foto/redigering som arbeidsfelt.
Bengt Roger Kåven, styremedlem

Tom Arne har jobbet i NRK siden 2009. Han har tidligere vært heltidstillitsvalgt. Nå jobber han som reporter og fotoredigerer i NRK Nyheter

Tom Arne Søyland, 1.varamedlem

Gro er ansatt i NRK Produksjon, administrasjon. Hun er nå i PRP-prosjektet og ansvarlig for opplæring av alle som skal bruke planleggingsverktøyet Vimbiz.


Gro Aamodt, 4. varamedlem

5. varamedlem Frode Aksnes, journalist (MSUA) er for tiden i permisjon)

Andre tillitsvalgte


Ansattrepresentant i styret i NRK AS

Elin Fossum, journalist i NRK innlandet, sitter som ansattrepresentant i styret i NRK AS.

Marienlyst- divisjonen

SU2

  Klaus Kristensen (vara)

 

SU3 - Sport

 Ivar Johannessen


SU3 - Dok/samfunn

  

SU3 - Underholdning

  Klaus Kristensen

 

SU3 - Super

 Frode Aksnes

  

SU3 - P3

 Sunniva Bårdsnes

  

SU3 - Kultur

 Trude Rørtveit

 Bill Gystad (vara)

 

SU3 - Drama

 Hanne Waage Imset

  

SU4 - Research

 Karl Inge Paulsen

 Thomas Barth (vara)


Nyhetsdivisjonen

SU2

 Nils Petter Johannessen

 Dan-Robin Midthun Nikolaisen (vara, i permisjon)

 

SU3 – Direkte, program og fag

 Dan-Robin Midthun  Nikolaisen / Tom Arne  Søyland / Nils Petter  Johannessen

 

ODIV

SU2

 Pernille Karlsen

 Runa Stave (vara)

 

SU3 - Kompetanse

  

SU3 - Kommunikasjon

 Pernille Karlsen

 

Medier

SU2 (inkl ekstern/analyse)

 Reidar Solli

 Klaus Kristensen (vara)

 

SU3 - TV

 Klaus Kristensen

  

SU3 - Medieutvikling

  

SU3 - Radio

 Klaus Kristensen

  

SU3 - Marked

  

SU3 - Nett

  

SU4 - Programpresentasjon

 Reidar Solli

  

SU3 - Arkiv

 John Arne Johnsen
 Hilde Einvik(Tyholt)
 Dag Freider Fløan(Tyholt)

 

Teknologi
SU2

 Henrik Seip

 Bjørn Frode Hågensen (vara)

 

SU3 - Medieproduksjon/utvikling

 Erik Finne Oppegård /Marthe Mangen

  

SU3 - Produkt- og teknologiutvikling

 Paul Egell-Johnsen

 Bjørn Frode Hågensen (vara)

 

Økonomi og administrasjon

SU2

  Trine Steen (vara)

 

SU3 - Mediestøtte

 Jørgen Nilsen

  

SU3 - Økonomi, forretning, drift

 Thomas Henriksen

  

SU3 - Økonomi, finans, system

  

Juridisk, rettigheter, personal

SU2

 Finn Erichsen

 

Sápmi


SU2

 Bengt Roger Kåven

  

SU3 - SANY

 John Einar Eira

  

SU3 - SAPB

 Tor Egil Johansen

  

SU3 - SAPR

 Elle Gaup

  

SU3 - SAFE/SAPU

 Per Iver Gaup


Distriktsdivisjonen


SU2
 Kai Stokkeland

 Knut Bløtekjær (vara)

 

SU3 - Region Nord

 Odd-Erik Hermstad

 Anja Evensdatter Rasmussen (vara)

 

SU3 - Region Midt

 Knut Bløtekjær

 Elin Fossum / Hans-Olav Landsverk (vara)

 

SU3 - Region Vest

 Cato Kristensen

 Ruth Følstad (vara)

 

SU3 - Region Sørøst

 Bjørn Frode Hågensen

 Birgitte Wold Ingebretsen (vara)

 

SU4 - Finnmark

 Kai Erik Bull

  

SU4 - Troms

 Odd-Erik Hermstad

  

SU4 - Nordland

 Kåre Riibe Ramskjell

  

SU4 - Steinkjer

 Eivind Aabakken

 Randi Wilsgård (vara)

 

SU4 - Tyholt - Fakta/fordypning

 Knut Bløtekjær

  

SU4 - Tyholt - Radio og kultur

 Marit Kaarstad

 

SU4 - Tyholt - Teknologi

 Joar Blækkan

 Kjetil Nesgård

 

SU4 - Tyholt - Distrikt Trøndelag

 Morten Andersen

  

SU5 - Tyholt - Riksnyheter

 Marit Kaarstad

  

SU4 - Møre og Romsdal

 Remi Sagen

  

SU4 - Lillehammer

 Hans Solbakken

  

SU4 - Sogn og Fjordane

  

SU4 - Hordaland

 Ragnar Tjøstheim

 Cato Kristensen

 

SU4 - Rogaland

 Per Ravnaas

  

SU4 - Sørlandet

 Kai Stokkeland

  

SU4 - Østafjells

  

SU4 - Østfold

  

SU4 - Østlandssendingen

 Birgitte Wold Ingebretsen