NTL NRK
TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte i NTL  NRK

NTL NRK har dyktige tillitsvalgte over hele landet som er klare til å hjelpe medlemmene.


NTL NRKs hovedstyre

Hovedstyret i NTL NRK er valgt for perioden 1.7.2022 - 30.6.2024.

Trine er leder av NTL NRK på heltid. Hun er medieingeniør og har vært mellomleder og flerkamerafotograf. Trine var hovedverneombud i NRK fra 2006-2012.

Trine Steen,
leder

Kai er videojournalist og reporter i NRK Sørlandet. I NTL NRK jobber han mest med distriktskontorene.

Kai Stokkeland,
DK-sekretær

Henrik Seip er avdelingsingeniør og jobber blant annet med utvikling av produksjonssystemer.


Henrik Seip, styremedlem

Are er mediearkivar i NRK Arkiv med ansvar for NRKs samarbeid med Nasjonalbiblioteket.
Han er vara for Elin Fossum i NRKs styre. Sitter også i NTLs landsstyre.

Are Bøhm, styremedlem

Lili Andersen. Hen er overingeniør.

Lili Andersen,
Ungkontakt

Gro er ansatt i NRK Produksjon, administrasjon. Hun er nå i PRP-prosjektet og ansvarlig for opplæring av alle som skal bruke planleggingsverktøyet Vimbiz.

Gro Aamodt, nestleder

Tom Arne har jobbet i NRK siden 2009. Han har tidligere vært heltidstillitsvalgt. Nå er han reporter og fotoredigerer i NRK Nyheter.

Tom Arne Søyland, kasserer

Heidi er medlem av kursgruppa på NRK Tyholt som arrangerer årlige kurs på Røros. Hun jobber til daglig som førstekonsulent.

Heidi Johansen Hellebust, styremedlem

Bjørn Frode er  avdelingingeniør i teknologidivisjonen og leder i NTL NRK Marienlyst.


Bjørn Frode
Hågensen
, styremedlem

Birgitte er sekretær for NTL NRK. Hun jobber til daglig som producer på Marienlyst.


Birgitte Wold Ingebretsen,
org. sekretær


Elin er journalist og programleder i NRK Innlandet. Hun er ansattrepresentant i NRKs styre i tillegg til vervet som studieleder i NTL NRK.

Elin Fossum, studieleder

Bengt Roger er tillitsvalgt for NTL NRK i Sápmi.

Han bor i Karasjok og er journalist og  foto/redigerer.
Bengt Roger Kåven, styremedlem

Åse Gøystdal er produksjonsleder i NRK P3.

Åse Gøystdal


Vara styremedlemmer (vektet):

1. Ase Gøystdal, produksjonsleder (MDIV)

2. Sophie-Marie Werenskiold, dekorasjonssnekker (TPPD)

3. Remi Sagen, journalist (DDIV)

4. Frode Aksnes, Journalist (MDIV)

5. Trude Svea, førstekonsulent (DDIV)


Avdelingsledere/plasstillitsvalgte:
NTL NRK Marienlyst, Ellen Berg Wilhelmsen, ellen.berg.wilhelmsen@nrk.no

NTL NRK Sápmi, Malene Gaino Buljo Malene.Gaino.Buljo@nrk.no
NTL NRK Finnmark, Kai Erik Bull
kai.erik.bull@nrk.no

NTL NRK Troms, Cecilie Arder Skildheim cecilie.arder.skildheim@nrk.no

NTL NRK Nordland, Kåre Riibe Ramskjell kare.riibe.ramskjell@nrk.no

NTL NRK Tøndelag, avd, Steinkjer, Randi Wilsgård randi.wilsgard@nrk.no

NTL NRK Tyholt, Knut Bløtekjær knut.blotekjar@nrk.no

NTL NRK Møre og Romsdal, Remi Sagen Remi.Sagen@nrk.no

NTL NRK Hordaland, Ragnar Tjøstheim ragnar.tjostheim@nrk.no

NTL NRK Rogaland, Siri Bjelland Berven siri.bjelland.berven@nrk.no

NTL NRK Sørlandet, Kai Stokkeland Kai.stokkeland@nrk.no

NTL NRK Østlandssendingen Kristina.Ekelund@nrk.no

NTL NRK Oppland, Elin Fossum (fung.) elin.fossum@nrk.no


Faste verv og utvalg:

UFF: Birgitte Bjørnhaug Havgar, medieingeniør (TPPD)

STIP: Silje Berntsen Kvamme, rådgiver (TPPD)

Pensjonsstyret: Bjørn Frode Hågensen, avdelingsingeniør (TPPD)

Vara: Birgit Ege, førstekonsulent (TPPD)


Revisorer: Runa Stave, rådgiver (ODIV) og Dag Freider Fløan, mediearkivar (KDIV)

Vara: Per Arne Flø, medieingeniør (TPPD)


Nominasjonskomite 2022- 2024:

Mona Steinsvik (leder), Tom Arne Søyland, Pernille Karlsen, Grethe Higraff, Klaus

Kristensen, Marit Kaarstad og Hans-Olav Landsverk.

Ansattrepresentant i styret i NRK AS

Elin Fossum, journalist i NRK innlandet, er ansattrepresentant i styret i NRK AS.