NTL NRK
OPPGJØR 2024

Lønnsoppgjøret 2024:

Fredag 26. april - klokken 1120:  Enighet.

Alle får 36.000 i generelt tillegg.


Det er også satt av 600 kr pr. medlem som fordeles etter nærmere avtalte kriterier.
Alle skal være garantert 5.0 % lønnsøkning. 


Ulempekompensasjoner økes med 6 %, unntatt lørdags- og søndagstillegg som øker med 7,5 %. 

Det innføres nytt tillegg for kveldsarbeid fredag etter klokken 20 på 58 kr/time i tillegg til det ordinære tillegget.

  •       Kompensasjon for periodiske arbeidsplaner økes til 12 900 kroner pr. år.
  •       Kompensasjon for ikke-periodiske arbeidsplaner økes til 29 700 kroner pr. år
  •       Prosjektledertillegg økes til minst 60 000 kroner
  •       Vaktsjeftillegg økes til minst 50 000 kroner
  •       Minstelønnssatsene økes med 5,0 %
  •       Kompensasjon for to eller flere vaktordninger i § 6.12.2.4 økes til minst kr. 50 000.


Fag- og svennebrev godskrives, og utvidede bestemmelser for lærlinger er tatt inn i tariffavtalen.

Vi takker for all støtte under forhandlingene. Uten dere medlemmer hadde det ikke vært mulig ❤️


Vi går hjem for å sove litt. Mer informasjon kommer snart.

Hilsen forhandlingsutvalget i NTL NRK.
Trine, Are, Bjørn Frode, Elin, Gro, Hans-Olav, Ellen, Kai, Birgitte og Andreas.

HTML Comment Box is loading comments...

Fredag 26. april - klokken 0635:


Forhandlingene fortsetter. Vi er snart 15 timer på overtid.

Klokken 0235:
NTL NRK har mottatt et nytt tilbud fra NRK. Vi går nå gjennom dette. Forhandlingene fortsetter.

Torsdag 25. april
Klokken 22.20  Forhandlingene pågår fortsatt. Vi forhandler videre utover natten. Det gjenstår en del arbeid før vi eventuelt er i mål med en avtale.

Klokken 15.45 Forhandlingene pågår fortsatt. Partene er enige om å fortsette å forhandle utover fristen kl 16.00

19. april kl 11:16 Kravene er overlevert

NTL NRKs forhandlingsleder Trine Steen overleverte kravene fredag 19 april klokken 11.12. NRKs organisasjonsdirektør Olav Hypher innledet seansen med en generell gjennomgang av tilstanden i NRK. Han la vekt på NRKs mange og store utfordringer, som store byggeprosjekter, digital omstilling og sterk konkurranse.  Etter det presenterte fagforeningene sine krav etter tur. Nå er vi i gang.

18. april, kl. 15.42: Før oppgjøret starter

Hva skjer i årets oppgjør?
Årets oppgjør er et hovedoppgjør.  Det betyr at skal vi forhandle om både penger og teksten i overenskomsten.

Hva krever NTL NRK?
Vi offentliggjør ikke detaljer i våre krav. Men det er ingen hemmelighet at vi prioriterer et høyt generelt tillegg og forbedringer av de ansattes rettigheter i  overenskomsten. Ei lønn å leve av og en jobb å leve med. Vi er trygge på at dette er riktig, ikke minst etter mange gode innspill fra medlemmene.Når kan det bli streik?
Vi håper å bli ferdige innen fristen torsdag 25 april kl 16. I motsatt fall blir det ny forhandling senere med bistand fra LO Stat og Spekter (såkalt fase 3). Hvis det heller ikke der blir enighet, må vi til Riksmekleren noen uker senere. Streik er absolutt siste utvei og kan tidligst skje i siste halvdel av mai eller i juni.

17. april kl 23.18: Informasjon under oppgjøret

Hva informerer dere om underveis?

Generelle oppdateringer kommer på denne siden du er på nå, www.ntlnrk.no. Det er ikke anledning til å informere underveis om konkrete tilbud, krav og utvikling i forhandlingene.

Vi sender ut SMS så snart som mulig ved vesentlige hendelser som enighet, brudd osv.

11. april: Forhandlingsutvalget til NTL NRK er klare.

Dette er gjengen som skal forhandle om lønn og rettigheter våren 2024. 10-11 april var de samlet i Oslo for å gjennomgå krav og posisjoner før årets oppgjør.

Fra venstre: Bjørn Frode Hågensen, Birgitte Havgar, Ellen Berg Wilhelmsen, Andreas Krantz, Elin Fossum, Gro Aamodt, Trine Steen, Are Bøhm. Kai Stokkeland sittende foran og Hans-Olav Landsverk (på skjerm)


10. april: Enighet om A-delen

10 april ble LO Stat og Spekter enige om A-delen i årets oppgjør. Avtalen innebærer en ramme på 5,2 prosent. 

Les mer her

Tidsplan

Fredag 19. april, klokken 10.00.  Organisasjonene legger fram sine krav.

Torsdag 26. april, klokken 16.00.  Frist for å bli enige.